(٢٠١٢-  ٢٠١١  بزبان فارسی و با بالانویس آلمانی)

نویسنده و کارگردان: نیلوفر بیضایی

بازیگران: بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن زاده، یگانه طاهری

خلاصه‌ی نمایش:

این نمایش در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن استثناییِ تاریخ ایران می‌پردازد.

طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد که تأثیر هر یک از آنها  بر جامعه‌ی ایران و بخصوص بر زنان ایران تا به امروز دیده می‌شود.