برگ نخست

 

دعوت به سی وسومین جلسه گفتگوی اندیشمندانه اتاوا « هنر تئاتر، کارنامه و نگاه هنری نیلوفر بیضایی »

عنوان:
هنر تئاتر، کارنامه و نگاه هنری نیلوفر بیضایی

The Art of Theater, Performance and Artistic View of Niloofar Beyzaie

با چند اثر هنری از خانم نیلوفر بیضایی آشنایید؟

With how many artworks of Ms. Niloofar Beyzaie are you familiar?

تئاتر چیست؟

What is theater?

اهمیت و ویژگی تئاتر در میان هنرها در چیست؟

What is the importance and the characteristic of theater among the arts?

چه ارتباطی میان تئاتر، فلسفه و سیاست وجود دارد؟

What is the relationship between theater, philosophy and politics?

 

در این جلسه از سی و سومین نشست های عمومی گفتگو اندیشمندانه اتاوا، باهم به گفتگو در مورد ” هنر تئاتر، کارنامه و نگاه هنری خانم نیلوفر بیضایی ” خواهیم پرداخت.
این نشست شامل دو ارائه فشرده در مورد آثار و کارنامه هنری هنرمند ارجمند سرکارخانم بیضایی و نگاه ایشان به هنر تئاتر در جهان معاصر…، است که توسط مهمان محترم سرکار خانم نیلوفر بیضایی به صورت مجازی ارائه خواهد شد. در ادامه، و در بخش های تفکر و گفتگوی آزاد، همگی به گفتگو و تبادل اندیشه حول جستارهای مطرح شده خواهیم پرداخت.

اطلاعات بیشتر

More information:

موضوع: ” هنر تئاتر، کارنامه و نگاه هنری نیلوفر بیضایی“

The Art of Theater, Performance and Artistic View of Niloofar Beyzaie

زمان:   یکشنبه ۳ مارس ۲۰۲۴، از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت اتاوا

Time:  Sunday, March 3, 2024, from 3:00 pm to 5:00 pm EST (Ottawa, Canada)

:

Please join us on YouTube, Facebook and telegram

: لطفا به گروه فیسبوک، کانال تلگرام و یوتیوب ما بپیوندید:

@Ottawaintellectualdialogue

قسمت اول