(٢٠٠٢-٢٠٠١)

(با ١٨ اجرا در اروپا)

متن : مينا اسدی

تنظيم برای اجرا و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

موسيقی : سوسن شاكرين، رضا نوروز‌بيگی، شيلا كاندرا

طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی

فيلمبرداری قسمتهای ويديويی : احمد نيك آذر

بازيگران : هرمين عشقی، ساحل بدرود

 

خلاصه‌ی نمایش:

سه زن در سوگ مرگ مرد زندگی‌شان نشسته‌اند .

همسر او، معشوقه‌اش و مادرش…

نمايشی  در شش تابلو درباره‌ی زنانی كه بر ضد يكديگرند و نه با هم !