در باره‌ی “چهره به چهره در آستانه‌ی فصلی سرد”

٢٠١٢-٢٠١١  بزبان فارسی و با بالانویس آلمانی

نویسنده و کارگردان:  نیلوفر بیضایی

بازیگران:  بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن زاده، یگانه طاهری

درباره‌ی نمایش:

این نمایش در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن استثنایی تاریخ ایران می پردازد.

طاهره قره العین و فروغ فرخزاد که تاثیر هر یک از آنها بر جامعه ی ایران و بخصوص بر زنان ایران تا به امروز دیده می شود.

نگاهی به نمایش “چهره به چهره” نیلوفر بیضایی

اعظم ناصری، شهروند/ ۵ مرداد ۱۳۹۱

فروغ و قره العین، چهره به چهره در آستانه فصلی سرد

فیروزه خطیبی، بی بی سی/۲۵ مرداد ۱۳۹۱