بهنود مکری، صدای امریکا /۲۲ آبان ۱۳۹۷

گفتگو با «نیلوفر بیضایی» درباره نمایش «گمشدگان» و اعدام زندانیان سیاسی در ایران

نیلوفر بیضایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده تأتر ساکن آلمان در گفتگو با بهنود مکری درباره نمایش جدید خود «گمشدگان» توضیحاتی داد؛ اثری که بر اساس ماجراهای کشتار سال شصت و هفت و اعدام زندانیان سیاسی توسط حکومت ایران شکل گرفته است.

 

https://ir.voanews.com/a/shabahang-play-art/4657010.html