(٢٠٠٠-١٩٩٩)

            (با ٢٥ اجرا در اروپا)

            نويسنده: كاوه اسماعيلی

            كارگردان و طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

            موسيقی: رضا نوروز بيگی ، شيلا كاندرا

 بازيگران: هرمين عشقی ، فرود حيدری ، ساحل بدرود ، علی فرجی ، شبنم مددی

درباره‌ی نمايش:

زخم خورده‌ای در ميان جمعيت تظاهر كننده . هيچكس حاضر نيست به او كمك كند، چرا كه همه از عواقب آن می ترسند

 

گابريه له دورينگ در HNA ، ٢٠٠٠

حميد راهبين در اطلس ، ١٩٩٩

نشريه ی آلمانی زبان شهر زيگن
(Siegener Zeitung)
، ٢٠٠٠

بهروز قنبر حسينی در كتاب نمايش، ٢٠٠٠

محمود خوشنام در كيهان لندن، ٢٠٠٠