(٢٠٠١-٢٠٠٠)

 (با ٣٠ اجرا در اروپا)

 نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی

  آهنگساز: رضا نوروز بيگی

  طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

 بازيگران: پروانه حميدی، ميترا زاهدی ، ژاله شعاری

 

دربارهی نمايش:

مينا و سودابه دو زن بازيگر هستند كه از ادامه‌ی حرفه شان در ايران محروم شده اند .

يكی از آنها ايران را ترك كرده و ديگری در ايران مانده است .

رويای مشترك آنها، يعنی ادامه‌ی حرفه‌شان در جامعه‌ای آزاد با واقعيتهای تلخ سياسی و اجتماعی حاكم بر ايران در تضاد قرار دارد …

رامين كامران در نيمروز، ٢٠٠١ ،

محمود خوشنام در كيهان لندن ، ٢٠٠١آ 

م . قنبری در بولتن فستيوال كلن ، ٢٠٠١

بهروز قنبر حسينی در كتاب نمايش ، ٢٠٠١