(٢٠٠١-٢٠٠٠)

(با ٣٠ اجرا در اروپا)

نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی

آهنگساز: رضا نوروز‌بيگی

طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

بازيگران:

پروانه حميدی،

ميترا زاهدی،

ژاله شعاری

 

خلاصه‌ی نمایش:

مينا و سودابه دو زن بازيگر هستند كه از ادامه‌ی حرفه‌شان در ايران محروم شده‌اند.

يكی از آنها ايران را ترك كرده و ديگری در ايران مانده است.

رؤيای مشترك آنها، يعنی ادامه‌ی حرفه‌شان در جامعه‌ای آزاد با واقعيتهای تلخِ سياسی و اجتماعیِ حاكم بر ايران در تضاد قرار دارد