(٢٠٠٧-٢٠٠٦/بزبان آلمانی)

(با ٣ اجرا در فرانكفورت)

بر اساس متنی از: فرهنگ كسرايی و ماريا پی نيیلا

تنظيم و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

بازيگران:

ماريا پی نيیلا (اسپانيا- آلمان)،

پروانه حميدی (ايران)،

شكريه دونمز (تركيه)،

فرهنگ كسرايی (ايران)،

انعام والی (عراق)

 

خلاصه‌ی نمایش:

يك زن مهاجر و يك مرد تبعيدی در آلمان با يكديگر آشنا می‌شوند و يك رابطه‌ی عاشقانه را آغاز می‌كنند. هر دو از ريشه‌ها كنده شده‌اند و تلاش می‌كنند تا در اين عشق تازه موطنی نو بيابند. امكان زندگی در “اكنون“ تحت الشعاع زخمهای “گذشته“ قرار می‌گيرد و بحرانهای پياپی، حس بيگانگی را در لايه‌های مختلف اين رابطه تشديد می‌كند…