(٢٠٠٠-١٩٩٩)

(با ٢٥ اجرا در اروپا)

نويسنده: كاوه اسماعيلی

كارگردان و طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی

موسيقی: رضا نوروز‌بيگی، شيلا كاندرا

بازيگران:

هرمين عشقی،

فرود حيدری،

ساحل بدرود،

علی فرجی،

شبنم مددی

 

خلاصه‌ی نمایش:

زخم خورده‌ای در ميان جمعيتِ تظاهر كننده. هيچكس حاضر نيست به او كمك كند، چرا كه همه از عواقب آن می ترسند