(با ٢٦ اجرا در اروپا)

نويسنده و كارگردان: نيلوفر بيضايی

آهنگساز : رضا نوروز بيگی

طراح صحنه و لباس : نيلوفر بيضايی 

بازيگران: هرمين عشقی، داود سلطانی، روناك نويدی، منوچهر كابلی، شبنم مددی

  درباره ی نمايش:

 

تصور كن سالها تشنه ی كمی آزادی باشی و بعد ناگهان جايی در جهان بدان دست يابی! با آزادی بدست آمده چه خواهی كرد؟

“مانا” ، يك زن فمينيست، “سارا” خواهر او كه زنی سنتی است، “سپهر” كه هنرمندی همجنس گراست،

“خورشيد” كه دختركی لال است و بالاخره “شهردار”  كه سياستمداری در پی قدرت است ، در اين بازی حضور پيدا می كنند .

اين نمايش درباره ی انسانهايی است كه با بحران درگير می شوند و نيز درباره ی آنها كه از آن می گريزند.

 

( آران جاويدان در گردون، ١٩٩٧

حسين دوانی در بولتن فستيوال كلن،١٩٩٧

ايرج محضری در بولتن فستيوال كلن ، ١٩٩٧

عطاءاله گيلانی در بولتن فستيوال كلن ، ١٩٩٧

گابريه له دورينگ در HNA در كاسل، ١٩٩٧

محمود خوشنام در كيهان لندن، ١٩٩٧

واراند در سایت ماها، ارگان همجنسگرایان ایرانی
آذر ١٣٨٤