در باره‌ی “نه بهشت، نه جهنم”

(پنج نگاه به اسلام)  

گروه تئاتر مارالام- سوئيس(٢٠٠٥)

(با ٩ اجرا در زوريخ)

پنج متن نمايشی :

”نويسنده“ از رجا عالم (عربستان سعودی)،

“دختران خورشيد“ از نيلوفر بيضايی (تهران-فرانكفورت)،

“روزهای من آنجا“ از حسن حميد (سوريه)،

“پارچه ها“ از يوهانا ليیر(سوئيس)،

“ برزخ“ از شوكران (ايران)

كارگردان : پتر  براشلر

بازيگران:

آنه ماری كوستر(سوئيس)،

كريستينا فون هولت (سوئيس)،

انعام والی (عراق)