امیر پوریا، رادیو فردا/ ۸ شهریور۱۴۰۰

https://www.radiofarda.com/a/31435485.html

بازی در بازی، عنوان نمایشنامۀ جدید نیلوفر بیضایی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر

عنوان نمایشنامه جدید نیلوفر بیضایی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر، “بازی در بازی” است. نمایشی که در انتهای اکتبر در فرانکفورت آلمان اجرا خواهد شد و گوشه‌هایی از آن، با نگاهی به رمان “عقل آبی” نوشتۀ شهرنوش پارسی‌پور نویسندۀ مشهور ایرانی شکل گرفته است. امیر پوریا در گفت‌وگو با خانم بیضایی ابتدا از او خواست نمایش “بازی در بازی” را به مخاطبان رادیو فردا معرفی کند