(١٩٩٨)

کارگردان: نیلوفر بیضایی

آهنگساز: رضا نوروز بیگی

بازیگران: پروانه حمیدی، شبنم مددی

یک اجرای نمایشی درباره ی دو زن در زندان همراه با متن کوتاهی برگرفته از

خاطرات زندان شهرنوش پارسی پور. بمناسبت روز زن در فرانکفورت