(٢٠٠٢-٢٠٠١)

  (با ١٨ اجرا در اروپا)

   متن : مينا اسدی

  تنظيم برای اجرا و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

   موسيقی : سوسن شاكرين ، رضا نوروز‌بيگی ، شيلا كاندرا

   طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی

  فيلمبرداری قسمتهای ويديويی : احمد نيك آذر

   بازيگران : هرمين عشقی، ساحل بدرود

    

درباره‌ی نمايش:

سه زن در سوگ مرگ مرد زندگی‌شان نشسته اند .

همسر او ، معشوقه‌اش و مادرش…

نمايشی در شش تابلو درباره‌ی زنانی كه بر ضد يكديگرند و نه با هم

 

قاضی ربيحاوی در كيهان لندن، ٢٠٠٢

محمود خوشنام در كيهان لندن، ٢٠٠١

احمد نيك آذر در ويژه تئاتر، ٢٠٠١