درباره‌ی”آوای سكوت”

(به زبان آلمانی ٢٠٠٦-٢٠٠٧)

(كاری از گروه تئاتر نار)

(با ١٠ اجرا در آلمان)

         تنظيم متن و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

           بازيگران: ماريا پی نيیلا، پروانه حميدی، شكريه دونمز، انعام والی

در باره ی نمایش:

چهار زن از چهار مليت گوناگون كه وجه مشتركشان زندگی بعنوان مهاجر و تبعيدی در آلمان است و هيچيك با كليشه‌های موجود همخوانی ندارند، از خود می گويند. در اين نمايش در پانزده كلاژ نمايشی كه از تركيب  موسيقی، تصوير، مونولوگ، نقل قول، آواز و حركت تشكيل شده، تلاش می شود تا سكوتِ آوای تبعيديان ومهاجرين فرای كليشه ها شكسته شود.

 

تقريبا بی باك ، نقدی بر نمايش آوای سكوت

(جمال توشيك در فرانكفورتر روند شاو 2007- بزبان آلمانی)

نقدی بر اجرای آوای سكوت در فستيوال ديالوگ برلين

(پروفسور هانس  ولفگانگ  نيكل  در نشريه‌ی تخصصی تئاتر اشپيل آرت 2007- بزبان آلمانی)