مقالات تئاتری و سينمايی

سویه‌های تاریک انسانی در آثار نابغه جوان‌مرگ تئاتر دنیا
( سایت شهرگان، فوریه ۲۰۱٨ )

کلاوس من: فرزند سرکش و تابوشکن خلاق در چند قدمی مرگ خودخواسته
( متن سخنرانی در فرانکفورت به دعوت انجمن ادبی – فرهنگی هزار و یک شب- ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ )

هاینریش هاینه: شاعر اندیشمند و روشنفکر آزادیخواه
( متن سخنرانی در فرانکفورت به دعوت انجمن ادبی – فرهنگی هزار و یک شب- دسامبر۲۰۱۶ )

برتولت برشت، شاعر تبعید و تئوریسین خردگرای تئاتر
( متن سخنرانی در فرانکفورت به دعوت انجمن ادبی – فرهنگی هزار و یک شب – ١٤ دسامبر ۲۰۱٥ )

بوف کور بر صحنه تئاتر
( منتشر شده در وبسایت بی بی سی )

نگاهی به زندگی و آثار غلامحسین ساعدی
( ٢٣ نوامبر ٢٠١٠، منتشر شده در سایت بی بی سی بمناسبت بیست وپنجمین سالگرد مرگ او)

 تئاتر در دوران تاریکی
(متن سخنرانی در کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایران شیکاگو آگوست ٢٠١٠)

 تولدت مبارک!
برای پدرم بهرام بيضايی به مناسبت شصت و نهمين سال تولدش،
(درج شده در سايت گويا)

 نگاهی به تاريخ نمايش در ايران
از آغاز تا سال ١٣٥٧
(چاپ شده در نشريه “تلاش“ شماره ٢٣)

ابراهيم مكی، نمايشنامه نويس و كارگردان فرهيخته ی تئاتر ايران

گفتگو با مريم هوله و هومن عزيزی
(چاپ شده در سايت گويا، اكتنر ٢٠٠٣)

تئاتر، جامعه‌ ، سياست
(متن سخنرانی در استراسبورگ، ١٠ مه ٢٠٠٣)

شاهرخ مشكين قلم و “ زهره و منوچهر“
(چاپ شده در سايتهاي گويا و روشنگری، نشريه نيمروز، ژانويه ٢٠٠٣)

“ شاهرخ مشكين قلم، جادوگر صحنه“
( كتاب نمايش شماره ١٣ ، ژانويه ٢٠٠٣)

نگاهي به تاريخ نمايش در ايران
(متن سخنرانی درانجمن هنر و ادب، لندن ٢٨ دسامبر ٢٠٠٢)

گئورگ بوشنر و “مرگ دانتون“(٢)
(چاپ شده در ويژه تئاتر، شماره ٤ ، ٢٠٠٢)

گئورگ بوشنر و “مرگ دانتون“(١)
(چاپ شده در ويژه تئاتر، شماره ٣ ، ٢٠٠٢)

زندگی، آثار و افكار “ كلاوس من“،
نويسنده‌ی تبعيدی

تئاتر مستند(٣)
(كتاب نمايش،كلن، ٢٠٠٢)

بدنبال رد پای زنان
در آثار فيلمسازان خارج از كشور
(متن سخنرانی در فستيوال سينمای تبعيد ، كلن ، اكتبر ٢٠٠٢)

دستاورد سالهای سخت
(متن سخنرانی در فستيوال تئاتر پاريس ، ٢٠٠٢)

تئاتر ، بازی و واقعيت
(ويژه تئاتر، پاريس، ٢٠٠٢)

نگاهي به يك دهه تئاتر در تبعيد
(سخنراني در كلن بمناسبت روز جهانی تئاتر، ٢٠٠٢)

تئاتر مستند(٢)
(كتاب نمايش، كلن، ٢٠٠٢)

آنتون آرتو و تئاتر خشونت
(ويژه تئاتر ، پاريس، ٢٠٠٢)

تئاتر مستند(١)
(كتاب نمايش ، كلن، ٢٠٠٢)

نگاهي به يك فيلم ممنوع
(آرش ، پاريس، ٢٠٠١)

ويژگی تئاتر رضا عبدو (٢)
(چاپ شده در كتاب نمايش شماره ٨ ، ٢٠٠١)

ويژگی تئاتر رضا عبدو (١)
(چاپ شده در كتاب نمايش شماره ١٠ ، ٢٠٠١)

تئاتر ابزورد
(كتاب نمايش ، كلن، ٢٠٠٠)

بسوي تئاتر- رقص (٣)
(كتاب نمايش، كلن، ١٩٩٩)

بسوي تئاتر- رقص (٢)
(كتاب نمايش، كلن، ١٩٩٩)

بسوي تئاتر- رقص (١)
(كتاب نمايش، كلن، ١٩٩٩)

كودكی را جامه ی ديگر پوشاندن ،
گفتگو با هاينر مولر درباره ي رابرت ويلسون
(كتاب نمايش ، كلن، ١٩٩٩)

تئاتر رابرت ويلسون، خطوط هندسی يك جادو
(كتاب نمايش ، كلن،١٩٩٨)

با بدن انديشيدن-  گفتگو با رابرت ويلسون
(كتاب نمايش ، كلن،١٩٩٨)

ما در كجای زمان ايستاده‌ايم؟
(پوشه ، برلين و كتاب نمايش ، كلن، ١٩٩٧)

تئاتر فمينيستی
(كتاب نمايش ، كلن، ١٩٩٧)

نگاهی به نقش زن در سينمای ايران
تا دهه ی هفتاد
(اطلس، سوئد، ١٩٩٧)

كاربرد تئاتر امروز و ضرورت تجديد نظر در
فعاليتهای نمايشی خارج از كشور
(بولتن فستيوال تئاتر كلن، ١٩٩٦)

در باره‌ی ضرورت تحريك اذهان عمومی از طريق تئاتر
(سينمای آزاد، زاربروكن، ١٩٩٤)

تصوير زن در سينمای ايران
(سينماي آزاد، زاربروكن، ١٩٩٤)

سينما در ايران
(همكاری با روبرت ريشتر در كتابی بهمين نام، برن، ١٩٩٠)