مقالات اجتماعی و سياسی

این برگ بتدریج بروز میشود.

 

فروغ فرخزاد در آینه‌‌ی نگاه‌ها و قضاوت‌ها
( متن سخنرانی به مناسبت روز زن و به دعوت انجمن ایرانیان شهر فرانکفورت )

یادی از سیروس وقوعی، سینماگر و شاعر؛ حضوری عاشقانه در متن مرگ
( سایت بی بی سی )

نیلوفر بیضایی: زن بودن ساده نیست
( سایت بی بی سی )

 زنی با قامت بلند، قدمهای استوار و سیگاری در دست؛ در اندوه مرگ سیما کوبان
( سایت بی بی سی فارسی شنبه 09 ژوئن 2012 – 20 خرداد 1391 … )

 پرستو در خانه‌ی آزادی
( درج شده در سايتهای گويا، عصر نو، … )

  تنها انتخاباتی دارای اعتبار است که آزاد باشد
( منتشر شده در سایت بی بی سی، در مجموعه مطالب ” من پس از انتخابات ” )

 جنبشی که فرو نخواهد نشست
( منتشر شده در سایت بی بی سی در مجموعه مطالب ” من و انتخابات، یک سال بعد ”  )

 به یاد رفتگان، برای زندگان!
( متن سخنرانی در شهر بوخوم بمناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران
در سال ٦٧ توسط جمهوری اسلامی )

هنر، سانسور و خود‌سانسوری در سايه‌ی توتاليتاريسم اسلامی، با نگاهی به تئاتر و سينما در ايران
( متن سخنرانی در فستيوال تئاتر پاريس، اكتبر ٢٠٠٧،
درج شده در سايتهای گويا، عصر نو، روشنگری، پيك ايران )

 تاًملی در امروز و طرحی برای فردا
( درج شده در سايتهای گويا، عصر نو، پيك ايران… آوريل 2007 )

 اقليت از نگاه حكومت اسلامی
( درج شده در سايت گذار 2006 )

 ميرزا فتحعلی آخوندزاده، پيشگام فكری مشروطه در چندين عرصه
( چاپ شده در “تلاش“ ، شماره ٢٦، ٢٠٠٦ )

 دختران ايران
( چاپ شده در سايت های مختلف اينترنتی )

 “ زن“ بودن و “ مرد“ بودن در جامعه‌ی سنت گرا
( مای ٢٠٠٦)

 همجنسگرايی و حقوق همجنسگرايان
( چاپ شده در مجله ماها و سايت های مختلف اينترنتی )

 ناسيونال – اسلاميسم يا گفتمان‌سازی نوين حكومت اسلامی
( چاپ شده در سايت گويا )

 صادق هدايت، نويسنده و انديشمند ايرانی
(چاپ شده در نشريه “تلاش“ شماره ٢٣)

 سكولاريزاسيون و آزادی زن
( چاپ شده در سايت های مختلف اينترنتی )

حركت بسوی دمكراسی يعنی عبور از حكومت تام‌گرای دينی
( چاپ شده در سايت های مختلف اينترنتی )

 جبهه فراگير دمكراسی‌خواهی و تفاوت بنيادين آن با شعار “همه با هم“!

( چاپ شده در سايت های مختلف اينترنتی )

 فراخوان ملی برگزاری رفراندوم – يك حركت تحول خواهانه و ساختارشكن
(چاپ شده در سايت عصرنو، دسامبر ٢٠٠٤)

زنان آزاديخواه ايران از طاهره قرة‌العين تا  پروين اعتصامی
(اين مطلب در “تلاش“ شماره ٢٠ چاپ می شود)

 در بزرگداشت غلامحسين ساعدی و نادر نادرپور
(ويژه نامه‌ی مرداد ماه سايت ديدگاه، جولای٢٠٠٤)

 رمز بقای حكومت دينی، رازی نه چندان پنهان
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

 عبور از گذشته و حركت بسوی آينده
(چاپ شده در ويژه نامه سايت ديدگاه)

 حقوق زن، حقوق بشر است
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

 داريوش همايون ـ آينه‌ای در برابر خويش ،آينه‌ای در برابر ديگران
(چاپ شده در “تلاش“، شماره ١٨، مارس ٢٠٠٤)

 عدم شركت در “انتخابات“ نشانه‌ی بلوغ جنبش دمكراسی‌خواهی در ايران
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

 مجلس هفتم، جنبش فراگير دمكراسی‌خواهی و شعار رفراندوم
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

 حقوق زن در ايران،مسئله صرفا فرهنگی يا صرفا سياسی

(چاپ شده در“ نشريه مهرگان“، آمريكا)

 “ هنر در هيچ موقعيتی مرگ‌پذير نيست “
(چاپ شده در نشريه “تلاش“ شماره ١٦ ،
ويژه نامه‌ی مهشيد اميرشاهی، نوامبر ٢٠٠٣)

 مهشيد امير شاهی در آينه‌ی “هزاربيشه”
(چاپ شده در نشريه “تلاش“ شماره ١٦ ،
ويژه نامه‌ی مهشيد اميرشاهی، نوامبر ٢٠٠٣)

 منتظر “منجی“ نمانيم، منجی خود ماييم !
(چاپ شده در سايت گويا)

 چرا اهدای جايزه‌ی صلح نوبل به خانم شيرين عبادی را مثبت ارزيابی می كنم

(چاپ شده در سايت گويا)

 شيرين عبادی، جايزه‌ی صلح نوبل و صدای مردم ايران
(چاپ شده در سايت گويا)

ارتباط ميان روشنفكری و اسلام سياسی از  مشروطه تا امروز ( بخش سوم : حكومت محمد رضا پهلوی )
(چاپ شده در سايت گويا)

 لطفا “هدف“ را تعريف كنيد!
(چاپ شده در سايت گويا)

 ارتباط ميان روشنفكری و اسلام سياسی از مشروطه تا امروز
( بخش دوم : آغاز سلسله ي پهلوی و دوران رضا شاه )
(چاپ شده در سايت پيک ايران، ديدگاه، روشنگری، گويا)

 از بس ستاره كشتيد، روی زمان سياه است…
(چاپ شده در سايت گيک ايران، ديدگاه، روشنگری، گويا)

 جنبش دمكراسی‌خواهی ايران، اهداف و موانع
(چاپ شده در سايتهای اخبار روز، روشنگری، گويا)

 ارتباط ميان روشنفكری و اسلام سياسی از مشروطه تا امروز ( بخش اول : انقلاب مشروطه )
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی ، جون ٢٠٠٣)

 “گردنبند مقدس“، حكايت روشنفكری سرگردان،در قفسی به بزرگی ايران !
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی و نشريه تلاش شماره ١٣، مه ٢٠٠٣)

 هنرمند تبعيدی
(متن سخنرانی در زاربروکن، آوريل ٢٠٠٣)

 جنگ عراق و آمريكا و منافع‌ ملی ما
(سايت‌های اخبار روز، روشنگری، گويا   مارچ ٢٠٠٣)

 “ تنهاترين پرنده‌ی عاشق“ ،خيل بيشمار همراهان را ببين!
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)

 ٨ مارچ، روز تجديد پيمان زنان ايران
(چاپ شده در سايت‌های اخبار روز، پيك ايران، روشنگری، ديدگاه، گويا مارچ ٢٠٠٣)

 ارزيابی سخنان سه زن در “همايش زنان“
(چاپ شده در سايت اخبار زور، ژانويه ٢٠٠٣)

 “بحران هويت“، رويای آزادی، مهر وطن
(چاپ شده در تلاش، هامبورگ ، ژانويه ٢٠٠٣)

 ارتباط ميان “ تن فروشی“
و ساختار فكری “حكومت اسلامی !“
(سايت‌های گويا، اخبار روز، ديدگاه و نشريات نيمروز و شهروند٢٠٠٢)

 ما خواهان تحكيم موقعيت دولت جمهوری اسلامی  ايران  در منطقه هستيم!
( نيمروز، لندن، ٢٠٠٢)

 “ اصلاح‌طلبی دينی “، “روشنفكری اصلاح‌طلب“ ،“ سانسور انديشه “ و چند معضل ديگر
(سايت‌های گويا، اخبار روز، ديدگاه و نشريات نيمروز و شهروند ٢٠٠٢)

 فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم، پس زنده  باد !
( نيمروز، گويا، شهروند، ٢٠٠٢)

 “ پيشداوری“ و “ تعصب“ يا “خودی“ و “غير خودی“ در  ادبيات و جامعه شناسی آلمان از عصر روشنگری تا قرن بيستم
(تلاش، شماره 8، هامبورگ، ٢٠٠٢)

 سال نو يا سالی ديگر
( نيمروز، لندن ٢٠٠٢،)

 جنبش اصلاح‌طلبی را تعريف، كنيد!
( درنگ، پاريس، ٢٠٠٢)

 مدرنيته‌ی ايرانی يا بلاتكليفی ملی!
( تلاش، هامبورگ، ٢٠٠٢)

 سه يادداشت
(نيمروز، لندن، ٢٠٠٢)

 هنرمند تبعيدی
( درنگ، پاريس، ٢٠٠٢)

 مهشيد اميرشاهی در آينه‌ی هزار بيشه
( نيمروز، لندن، ٢٠٠١)

 آغاز جداسری از ما نبود
(تلاش، هامبورگ، ٢٠٠١)

 كوچه‌ی بن‌بستِ تهمت و افترا !
(شهروند، كانادا، ٢٠٠١)

 فمينيسم كهنه شده و تعزيه‌ی نوگرا !
(نيمروز، لندن، ٢٠٠١)

 چرا در فستيوال تئاتر كلن شركت نمی‌كنيم
(كيهان ، لندن، ٢٠٠١)

 ما هنرمنديم، يعنی كه خاريم در چشم خود مطلق‌بينان
(نيمروز، لندن، ٢٠٠١)

 ما وجود داريم و تلاش می‌كنيم بر ضد فراموشی !
(كيهان لندن، ٢٠٠١)

 همزيستی انسانهای برابر
( تلاش، هامبورگ، ٢٠٠١)

 خانم لاهيجی اولين زن ناشر ايران نيست!
( نيمروز، لندن، ٢٠٠١)

 مطالبات و موانع شكل‌گيری جنبش زنان ايران
( نيمروز، لندن. تلاش،هامبورگ، ٢٠٠١)

 رعايت منطق و احترام به ديگری، پيش‌شرط هرگونه گفتگوست!
(ايران امروز، ٢٠٠٠)

 روزنامه نگاری كه با نشر كذب خود را بی‌اعتبار می‌سازد
(بامداد، سوئد، ٢٠٠٠)

 تهديد ناموس ملی
( نيمروز، لندن، ٢٠٠٠)

 دعوت به قرون وسطی در آستانه‌ی قرن بيست و  يكم
(ديدار، دارمشتات، ١٩٩٧)

 دفاع از جنبش زنان يا دفاع از زنان وابسته به حكومت
(ديدار، دارمشتا ت)

 فمينيسم يعنی مبارزه با جبر تاريخ
( كيهان لندن، ١٩٩٦)