(٢٠٠٦-٢٠٠٧  بزبان آلمانی)

(كاری از گروه تئاتر نار)

(با ١٠ اجرا در آلمان)

تنظيم متن و كارگردانی: نيلوفر بيضايی

بازيگران: ماريا پی نيیلا، پروانه حميدی، شكريه دونمز، انعام والی

 

خلاصه‌ی نمایش:

چهار زن از چهار مليت گوناگون كه وجه مشتركشان زندگی بعنوان مهاجر و تبعيدی در آلمان است و هيچيك با كليشه‌های موجود همخوانی ندارند، از خود می‌گويند.

در اين نمايش در پانزده كلاژ نمايشی كه از تركيبِ موسيقی، تصوير، مونولوگ، نقل قول، آواز و حركت تشكيل شده، تلاش می‌شود تا سكوتِ آوای تبعيديان ومهاجرين فرای كليشه‌ها شكسته شود…